Full text: Almanach d'adresses de la Chambre de Commerce, d'Industrie et de Métier `a Zagreb

A 
PARNI KOTLOVI, 
Chaudičres — Dampfkessel — Steam 
bollers. 
Zagreb 
Hrvatska industrija za strojno pletivo od 
žice, Sandor Hajoš, mehan, stroj. tehn, 
radionica, Savska 107. Tel, 35-38. 
Kleinkind Al, ovL inž.. tvornica željez- 
nih kostrukcija i kotlova, Ilica 155. 
Tel. 50-59. 
PEKARSKE PEĆI I STROJEVI, 
Fours et machines p. boulamgeries — 
Backčfen und Biekereimaschinen 
Bakers ovens and maechineries. 
Zagreb . 
»Paropeć«, Škrinjar Mirko i drug k, d, 
Ilica 69. Tel, 28-52. 
PILE. 
Scies — Sagen — Saws. 
Karlovac 
»Kordun«. industrija željezne i čelične 
robe, Viktor Holjac i dr., Banija; pro- 
dajni ured: Zagreb, Klaonička 44/II. 
Zagreb 
[. hrv. tvornica strojeva i ljevaomica že- 
ljeza Hrv. poljodjelske banke d, d., 
Zagorska e, 11-13. Tel. 50-57. 
POLJOPRIVREDNI STROJEVI, 
Machines agricoles — Landwirtschafts- 
maschinen — Agricultural machineries, 
Hercegovac o 
Tvornica strojeva i ljevaonica želieza. 
[van Kulhavi, 
Novoselac p, Voini Križ 
Marek Ivam 
PSEĆJE MARKE, 
Jetons p, ehiens — Hundsmarken — 
Metal counters for dogs. 
Kutina 
Prva hrv. tvornica emajlirane i limene 
robe, Ferdo Engler i drug. Kolodvor- 
ska 618. 
Zagreb 
ćavod za rezbariju i štanrmpilje Brezina i 
drug, Frankopanska 9. Tel. int. 48-53. 
SIROVO ŽELJEZO. 
Fer brut — Roheisen -— Pig iron. 
Zagreb 
Željezni  majdan i talioniea. Topusko 
d, d,, Vlaška 53/1, Tel, 38-19, 38-20. 
SIGNALNA POSTROJENJA ZA ŽE. 
LJEZNICE, 
Signaux de chemins de fer — FEisen- 
bahn-Signalbedarfsartikel — Railway 
signal supplies. 
Zagreb 
Bačić d, d, za cetralno grijanje i zdrav- 
stvene uredjaje, Palmotićeva 64a, Tel. 
25-66. 
Ferrus« d, d, za industrijske proizvode, 
Račkoga 1, Tel, 34-02, tvornica Kar- 
lovac. 
SISALJKE I ŠTRCALJKE,. 
Pompes et sćringues — Spritzen und 
Saugpumpen — Sueking pumps and 
syringes. 
Petrinja 
Mayer Stjepan, 
Zagreb 
irvatska. industrija za strojno pletivo od 
žice, Sandor Hajoš, meh. stroj. tehn. 
radionica, Savska 107. Tel. 35-38. 
STROJEVI ZA MESO. 
Machines a4 viande — Fleisehmasehinen 
— Meat machines 
Zagreb 
Titan d, d, Kramjske tvornice željezne, 
bravarske i kovinarske robe. Toma- 
šićeva 6. Tel, 33-86. tvornica Kamnik. 
Tel, 3. 
STROJEVI ZA PILENJE, 
Scies 4 moteur — Motorsigen — Motor 
sawe 
Zagreb 
Prva hrvatska tvornica strojeva i lje- 
vaonica željeza Hrv, poljodjelske ban- 
ke d, d.. Zagorska 11-13. Tel, 50-57. 
Industrija kotlova i h="---e robe | 
M. ZAGORAC, Zagreb, Ilica broj 170. 
proizvađa najsavršenije tehničke izuine za obrt i industriju.
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.